Företagshistoria
/content/images/332/Foretagshistoria omslag 2 190307.jpg
Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Både lustfylld och lärande – med en släng av “det visste du inte” och en rejäl dos nostalgi. Tidskriften berättar spännande historier om människor, händelser, produkter och företag. Allt illustrerat med ett rikt historiskt bildmaterial. Företagshistoria ges ut av Centrum för Näringslivshistoria och kommer ut med fyra nummer per år.
Beställ

Ange din internetkod här
Jag har en internetkod och vill beställa en prenumeration.
Ok